تصمیم سال جدید شما چیست؟

New Year's resolution مانند یک تعهد شخصی است که در شروع سال جدید درباره‌اش تصمیم می‌گیریم. این تصمیم می‌تواند تغییر یک عادت، تحول در شیوه زندگی یا هر مورد شخصی دیگری باشد.
اهدافی که بیشتر انتخاب می‌شوند، معمولا کم‌کردن وزن، پس‌اندازکردن، پیداکردن یک شغل بهتر، خوردن غذاهای سالم، کاهش استرس، مسافرت‌کردن، کمک‌های خیرخواهانه، مستقل‌تربودن، یادگرفتن چیزی جدید و ... است.اما نکته‌ی جالب این که در تحقیقی که گروهی از پژوهش‌گران انجام دادند، در حالی که ۵۲ درصد افراد از موفقیت در تصمیمات و اهداف انتخابی خود مطمئن بودند، تنها ۱۲ درصد افراد در پایان سال به اهداف ابتدای سالشان رسیده بودند.
پس بهتر است اهدافمان را واقع‌بینانه انتخاب کنیم و برای رسیدن به آن‌ها تلاش کنیم

منبع: http://babak.persiangig.com

/ 0 نظر / 28 بازدید